Song - Ashtapathy of Krishna in Ragamaalika(Kanna Kuzhal Ganam)

Modified: 2014/11/04 23:19 by ganam - Categorized as: Concert, Song
Ragam Ragamaalika
Talam Adi
Composer Ganasaraswathy
Pallavi

1.
Ragam: Hamsaanandhi

KaNNaa kuzalGanam kaettu Odivandhaen
maNNuNda vaayonae Yasothaiyin puthalvaa ||
(KaNNaa)

CharaNams

2.
ThaNmadhi mugamum kamalakkaNNa zakumkaNtu
PaNNisaiththup paadiAdi ennaiyae maRandhaen

"KrishNa KrishNaa Mukundhaa Janaarththanaa
KrishNa Govindha Narayana Hare” ||
(KaNNaa)

3.
Ragam: Thilang.

KaLLamaai meLLa-meLLa piRar-aRiyaathu vandhaai
aLLi-aLLi veNNaiyuNtu thozarukkum kotuththaai

"KrishNa KrishNaa Mugundhaa Janaarththanaa
KrishNa Govindha Narayana Hare" ||
(KaNNaa)

4.
Ragam: Sinthubhairavi.

Yamunaa thiiraththil KaaLinga paampinai
atakkiyae Ayarpaadi makkaLaik kaaththavanae

"KrishNa KrishNaa Mukundhaa Janaarththanaa
KrishNa Govindha Narayana Hare" ||
(KaNNaa)

5.
Ragam: VanthanathaariNi.

Pullaangu zalisaiyil Gopiyarai mayakkiyae
Thollaimigu kuRumpucheidhu Gopiyaraik kavarnthaai

"KrishNa KrishNaa Mukundhaa Janaarththanaa
KrishNa Govindha Narayana Hare" ||
(KaNNaa)

6.
Ragam: Ranjani.

Bhama RukmiNi manangavar Maayonae
Paadha kamalaththaal ulakaLantha Maayonae

"KrishNa KrishNaa Mukundhaa Janaarththanaa
KrishNa Govindha Narayana Hare" ||
(KaNNaa)

7.
Ragam: HindhoaLam.

Vandhanai cheidhaen yaendhalae ninnaruLthaa
VaeNuGana priyaa Girithara Gopaalaa

"KrishNa KrishNaa Mukundhaa Janaarththanaa
KrishNa Govindha Narayana Hare" ||
(KaNNaa)

8.
Ragam: Suritti.

AlaimagaLai thirumaarpil thaangiya naadhaa
Araththi yaetuththunakku mangaLam paadinaen

"KrishNa KrishNaa Mukundhaa Janaarththanaa
KrishNa Govindha Narayana Hare" ||
(KaNNaa)