Song - Kriti of Lord Narayana in Keeravaani Ragam(Lakshminarayana Vaikunta Vaasaa)

Modified: 2021/04/07 06:08 by ganam - Categorized as: Concert, Media, Song
Ragam Keeravaani
Talam Adi
Composer Ganasaraswathy


Pallavi

Lakshmi narayaNaa vaikuNda vaasaa
dhushtarai vadhaiththida dhasaavadhaaram yeduththonea ||
(Lakshmi narayaNa)

Anupallavi

ashtadhisai vaazhmakkaL poRRum narayaNa (narayaNa....)
pushpangaLaal archchiththu paadhakamalam paNinthaen-Seetha ||
(Lakshmi narayaNa)

CharaNam 1

maNNuNta vaayonea sengamala kaNNanea (KrishNaa....)
maNNulagai thiruvaayil yasodhaikku kaattinaai
gopiyarkkuth thollaithantha Padma naabhaa
kaLLamillaa maNivaNNaa-yen uLLaththu uRaipavanea-Seetha ||
(Lakshmi narayaNaa)

CharaNam 2

kannaththil muththamittu thaalaattu Ganampaada
ennathavam cheithaaLo un-ammaa kowsalyaa
vaadaaraghu Rama-yena dhasaradhan unaiazhaiththu
vaanjchaiyudan peaNida ennathavam cheithaano-Seetha ||
(Lakshmi narayaNaa)

CharaNam 3

sannadhi vantheanaiyyaa Seethalakshmi naayakaa
sanmaanamaai tharuvaai ninnaruL amudhai
Anandha Saagaraththil thiLaikkum maadhavan
sangeetha priyonea charaNadainthean malaradi-Seetha||
(Lakshmi narayaNaa)