Song - Vishesha Kriti Of Lord Shiva "PriyaaMaalai"

Modified: 2023/07/28 07:06 by ganam - Categorized as: Concert, Media, Song

Ragam Ragamaalikai
Talam Adi
Composer GanasaraswathyVishesha Kriti of Lord Shiva + the family member names + 9 Raga ending as Priya

Pallavi
Ragam : Karaharapriya (MeLam 22)

Priyaamaalai NaanChuutta paramaanan thamthanthaai
Arththa naariisvaraa SaamaGana Priyaa
Karahara priya-paN Nisaiththu anuthinam
HaraHara MahaDeva yenappaadi yenaimaRanthaen

Chittaaswaram

D, ndpM P, dpmG | mP mD mp | mP mpnD ||
S, ndpM sndpmgrs | srgmpdns | , gR, sns ||
(PriyaaMaalai)

CharaNam 1
Ragam : Gaayagapriya (MeLam 13)

Seethalakshmi Naayagan Lakshmi NarayaNan
Sodhariyaam Gowri manamkavar Gaayakapriya-ninai
paravi thuthikkum Subba lakshmi
Bhruhen naayaki uLamvaaz Esaa

Chittaaswaram

pP dnsrs N, NDp | , D P M g | mpd NDp ||
S, rG, mP,d N S |Sn nd dp mg | g M G R S||
(PriyaaMaalai)

CharaNam 2
Ragam : ShaNmugapriya (MeLam 56)

Kayilaivaaz Esaa Soundharya Rupaa
Gowri Naayakaa ShaNmuga priya-nidham
tharamaana paamaalai-naan priyamodu suuttuvaen-nin
KaramSiram aNicheiya paampaa vaeNdumaiyyaa


Chittaaswaram

P, pndpm M, mdpmg | G ,mpmgr | srgmpdns||
Mm Mm - Rr Rr -sps | , NDPm | pD nrgrs ||
(PriyaaMaalai)

CharaNam 3
Ragam : Yogapriya (MeLam 31)

Manmadhan nin-thavam kalaikka SubramaNyan
avatha riththaan Suuranai aziththaan
piNi niikkum Vaidhyanaadha Yogapriya
parivodu bhaktharukku sugamtharum Shankara

Chittaaswaram

S, p S p gMg r R s | , S R G m | P D, N S ||
pd pdn dndns nsnsr s | R, g R ,S | , Gm sps ||
(PriyaaMaalai)

CharaNam 4
Ragam : Naadagapriya (MeLam 10)

akilamvaaz makkaLin manaththuRaiyum Thillai
aanandha kuuththaa Naadaka priya-yen
uLamenum koyilil akamakiz voduyenRum
unnadhamaai nadamaadum aadalkaNdu meisilirththaen

Chittaaswaram

R , R rgm G , gr Rs | sr rg gm mp | srgmpdns ||
gmg rgr srs nsn dnnd | , N D P m | pD pdnrs ||
(PriyaaMaalai)

CharaNam 5
Ragam : Ramapriya (MeLam 52)

Shivadhanusu muRiththu Seethaiyai maNampurindha
siilamigu Raman uLamvaazRagu Ramapriya
SaamaGana Sangeetha-Priyaa Sachchidhaa nandhaa-nin
naamammuzhangum oliyil yennai maRanthaen

Chittaaswaram

Ns Dn pdmPm grS | s R G m P | srgmpdns ||
Rg Sr Ns Dn pnnd | , g M P D | , gmpdnrs ||
(PriyaaMaalai)

CharaNam 6
Ragam : Rishabhapriya (MeLam 62)

MuunRuvayadhu Baalaganaam NJaanaSam banthanukku
NJaanappaal aruLiya Rishabhapriya vaaganaa
Sidhanamaai yen-uLam ninakke thanthuvittaen
Shakthiyodu-yen uLam-amar Ammai Appaa

Chittaaswaram
G,dpm G, mgR, grs | M , G R s | rgmpdnS ||
pGr gRs rsnd pdns | ss nn dd pm | G,mgrS ||
(PriyaaMaalai)

CharaNam 7
Ragam : Ragupriya (MeLam 42)

Kaaveri thavazhum Thamizaka SthalangaL
koluvirukkum MahaDevan manangavar Ragupriya
piRai-madhi suudiya Senchadai Harane
eRaivaa Ponnambala vaasaa abhayam

Chittaaswaram

sSr gmpm pD , nNs | rsn D N s | R , G R s||
srsr nsns dnsr sNs | d N PM p | sS pP ss ||
(PriyaaMaalai)

CharaNam 8
Ragam : Rasihapriya (MeLam 72)

kayalvizhi Shakthikku edappaagam thanthaDevaa
kalaikaLaik kachchidhamaai suvaikkum Rasihapriya
vandhanai cheidhen Ardhdha Naariis varaavaazhvu
vasantham malaraththiru aruLthaa Ganapriyaa

Chittaaswaram

S R, gM pD, N S | S n D, p m | pD nNS ||
ggm rRS nsr nsnP| p s n S, D | pm GRS ||(PriyaMaalai)

(PriyaMaalai)