Song - Vaa Vaa Vaa song in Shanmugapriya (Anbhu niRai ERaivaa)

Modified: 2016/08/28 07:10 by ganam - Categorized as: Concert, Song


Ragam Shanmugapriya
Talam Adi
Composer GanasaraswathyPallavi.

Anbhu niRai ERaivaa VaaVaaVaa
ArLperun Kadale NiiVaa VaaVaa ||


Anupallavi.

Enidhudan Kaaththida VaaVaa Vaa
Uvagaiudan azhaiththomea VaaVaa Vaa ||


Charanam.

YeLithil ThonRaa Thalai VaaVaaVaa
Yemmiidhu KaruNai Kondu VaaVaaVaa
OLiviisum Kadhironea VaaVaa Vaa
Oliyezhuppi Azhaiththome VaaVaa Vaa ||