Song - Tillana of GowriShankara in Abhogi

Modified: 2021/03/28 05:29 by ganam - Categorized as: Concert, Media, Song

Ragam Abhogi
Talam Adi
Composer Ganasaraswathy


Pallavi

S ; , D , M , g s r g | M ; g r s r | g m - g M d d s ||
Thaj .jam. jam.jamtha tha ka |theem.Tha ki ta thi| mi tha-thaka thimi thaam ||

S ;, dsd, mdm ; g r s r g | M ; g r s r | g m - g M d d s ||
Thaj. jam. jam .jamtha thaka |theem. thaki ta thi| mitha-tha ka thi mi thaam ||

S ; ; R ; d r s d m | M ; ; D | ; s r g m d ||
Thaam...thiim.jaNutha thi mi | thom . . thiim | . tha thin ki Na thom ||
S , S , S , R d r s d m| M, M, M |, D s r g m d ||
Thaam thaamthaam thiim jaNuthathimi|thomthomthom|.thiim tha thin ki Nathom ||
(Thajjam Jam jamtha thaka thiim)

Anupallavi

S , d s d m g M , - g m g r s | D , S r g m | D , g m d s r ||
s S - d s d m g-m M g m g r s | d D S r g m | d , D g m d s r ||
r R - d D - s S- m M- g m d s | srs - dsd -md | M , - s r g m d ||
R ,- D , - S ; - M ,- g m d s | s R - dS - md | M , - s r g m d ||
(Thajjam Jam jamtha thaka thiim)

CharaNam

Maadhoru paagaa Indhuvaazh sadaiyaa-yenai
AatkoNda aRpudha aruLJodhi kuuththaa
SaamaGana Vedha Naadhaa Gowri Shankaraa
AanandhathaaN davamaadu-nin salangaiathira thiruvadithuukki

d r s - d s d - m d m - g r S R g | R ; g m d s | r r d r s d m d ||
JaNutha JaNutha jaNutha jaNuthathaka| thiim g m d s | thruthruthakitathi mi thaam||
R, D , S , M , , r g m d | d s d s d -m d m | d m - s R g m d ||
A nam nam tha tha. . . | nam namtha thomthom| tha. - s R g m d ||
(Thajjam Jam jamtha thaka thiim)