Song - KRITI OF Lord Shiva VIRUTHTHAM in Kedhaaram (Saama Gana Aanandhaa)

Modified: 2018/12/24 09:10 by ganam - Categorized as: Concert, Media, Song
Ragam Kedhaaram
Talam Adi
Composer Ganasaraswathy

1.

SaamaGana Aanandha Sachchi dhaanandhaa
DamaruKaram yendhi kaalmaaRiAadum KuuththaaOM
NamaShivaya Naadha mandra Vinodhaa
Nimalaa Nipunaa padhamalar charaNam

Chittaswaram

S ; ; - P ; , - m g r s n | S ; ; - s m | g M - g m p n s ||

s S s – p P p ; , m g r s n | s r S ; - s m | G m - g m p n s ||

sS - mgrsn - pP - rsnpm | S , - P , - S |, - P, - s m g m ||

sssm - grsn - pppr - snpm | sss - ppp - ss | s - ppp - smgm ||

(SaamaGana Aanandha)


2.

Simha vaahiniprema Shankara Narayana
Kaamanai yeriththa Eswaraa Paraameswaraa
Ambuli Jadaathara Sambho Mahadeva
SaambhaShiva SadhaashivaNin kaaladi adikkalam

Chittaaswaram || (SaamaGana Aanandha)


3.

Kallaalum Sollaalum Villaalum unaiththakkiya
Thondanukku uLamkanintha Ambhighe Naadha-Om
Thumbikkai Naadhanin aravaNippil thiLaikkum
Chokkane Shankara NambiUnnai Kumpittaen

Chittaaswaram || (SaamaGana Aanandha)