Song - Ragamalika of Lord KrishNa (GopiyarkaL Yemmodu Aadavaa)

Modified: 2024/02/29 00:45 by ganam - Categorized as: Concert, Media, Song

Ragam Hamsanaadham, HindoLam & Vaachaspathi
Talam Adi
Composer Ganasaraswathy


Pallavi

Hamsanaadham

GopiyarkaL Yemmodu Aadavaa Paadavaa
Govarththana Giridharaa Gogula KrishNaa ||
(GopiyargaL Yemmodu Aadavaa)

CharaNam 1

KadaikkaN paarvai pullaanguzhal Ganam(nin)
KaLveRi uuttida yemnilai ezhanthom
KaNNuLLae ninRaadum Nandha Gopaalaa
Kamala KaNNaa Govindhaa Mukundhaa ||
(GopiyarkaL Yemmodu Aadavaa)

CharaNam 2

HindhoLam

KuRumbukaL cheithu-nii thollaipala thandhaalum-manam
KuRugi ninRoamUnai kaNanaeram kaaNaamal
KaNchimitti nakaiththu aravaNaiththu KaNNaa
Kaikorththu Aadiye Aanandham thanthaai ||
(GopiyarkaL Yemmodu Aadavaa)

CharaNam 3

Vaachaspathi

ANdivandhu AaRuthalthanthu YemaiAaLum Gopaalaa(yenai)
KaNNiirai thudaikkiRaenyena edhazhEram padhiththaai
CheNpaga malaraiyem kuzhalil chuuttinaai
PuNdariga Vaasaa VeeNuGana Priyaa ||
(GopiyarkaL Yemmodu Aadavaa)