Song - Naamaavali Kriti of lord Shiva in Pantuvaraali Ragam(Hara Hara Maha Deva)

Modified: 2013/07/23 20:25 by ganam - Categorized as: Song
Ragam Pantuvaraali
Talam Chathusra Jathi Eka
Composer Ganasaraswathy1.

HaraHara Mahaadhevaa Sampoa Mahaadhevaa
Sampoa Mahaadhevaa
HaraHaranama paarvathipathea HaraHara Mahaadhevaa

"Sarpa kangaNa thaaNtava kuththaa
rishabha vaahana Jambhu naadhaa
Niila kaNta yoga naadhaa
Saama Ganapriya Gowri naathaa" ||
(HaraHara Mahaadhevaa)

2.

Ambhihea hruthayaprema Arththa NaariiSwaraa
Arththa NaariiSwaraa
Ambhuja SeavadicharaN Sachchi dhaanandhaa
Sachchi dhaanandhaa

"Sarpa kangaNa thaaNtava kuththaa
rishabha vaahana Jambhu naadhaa
Niila kaNta yoga naadhaa
Saama Ganapriya Gowri naathaa" ||
(HaraHara Mahaadhevaa)

3.

Chanthra vathana shaantharupa Shankaraa
shaantharupa Shankaraa-Eka
thanthan Kanthanpriya Nanthii keaSwaraa

"Sarpa kangaNa thaaNtava kuththaa
rishabha vaahana Jambhu naadhaa
Niila kaNta yoga naadhaa
Saama Ganapriya Gowri naatha" ||
(HaraHara Mahaadhevaa)