Song - Naamaavali Kriti of Lord Ganesha in Valachi Ragam(Maha Prabho)

Modified: 2023/03/25 04:19 by ganam - Categorized as: Concert, Media, Song
Ragam Valachi
Talam Chathusra Jathi Eka
Composer Ganasaraswathy
1.

Mahaaprabho MahaaDevaDevaa KamalaSidhdhi Vinayaka
Guhacharavanan priyaa charanam charanam

"Dhina dhayaaLaa loka rakshkshakaa
Gana rasihaa charanam charanam" ||
(Mahaaprabho)

2.

Sahasra naama archchanaa aanandhaa
Moha swarupaa Shakthi premaanandhaa

"Dhina dhayaaLaa loka rakshkshakaa
Gana rasihaa charanam charanam" ||
(Mahaaprabho)

3.

Ehapara sugamtharum pangaya paadhaa
naagaa parana Shankaran baalaa

"Dhina dhayaaLaa loka rakshkshakaa
Gana rasihaa charanam charanam" ||
(Mahaaprabho)