Song - Naamaavali Kriti of Akilaandeswari in Gowrimanohari Ragam(Amma Ambhighe Gowrimanohari)

Modified: 2023/03/25 04:48 by ganam - Categorized as: Concert, Media, Song
Ragam Gowrimanohari
Talam Adi
Composer Ganasaraswathy1. Ammaa Ambhighe Gowri manohari
Simha vaahana thrisuuli charaNam

“akila loka jeeva kadaakshkshi
sarva mangaLa naayaki Devi
akilaaN deswari Raaja Raajeswari
karuNaamrudha saahari Shankari Parameswari" ||
(ammaa)

2. chempavaza maeni chengamala vadhana
Kamakshkshi Meenakshkshi Kaasi Visalakshkshi

"akila loka jeeva kadaakshkshi
sarva mangaLa naayaki Devi
akilaaN deswari Raaja Raajeswari
karuNaamrudha saahari Shankari Parameswari" ||
(ammaa)

3. kankaNa abhayakara Devi NarayaNii
kunkuma archchana srungaara mohini

"akila loka jeeva kadaakshkshi
sarva mangaLa naayaki Devi
akilaaN deswari Raaja Raajeswari
karuNaamrudha saahari Shankari Parameswari" ||
(ammaa)

4. ahangaara samhaari kalyaaNa kuNasiili
Shankaran thaaNdavapriye SaamaGana rasihae

"akila loka jeeva kadaakshkshi
sarva mangaLa naayaki Devi
akilaaN deswari Raaja Raajeswari
karuNaamrudha saahari Shankari Parameswari" ||
(ammaa)