Song - Naamaavali Krithi of Iyappaa in Malayamaarudham Ragam(Meiyappaa Punniyaa)

Modified: 2023/07/28 06:31 by ganam - Categorized as: Concert, Media, Song
Ragam Malayamaarudham
Talam Adi
Composer Ganasaraswathy
1.
Meiyappaa puNNiyaa-nin paadhaadhi kesam
charaNamcharaNam Iyappaa swaamiye charaNamIyappaa

"varavaeNtum niththam tharavaeN tumvaram
paraprumma paramaadhmaa Ganaprema paramapurushaa
dharma saaSthaa sabhari vaaSaa
tharaNi potRRum hariha rasudhaa"
(Meiyappaa)

2.
aiyanae maNikaNtanae pathinettaam padivaazh
thavayoga chemmalaepari puurNa-aruL kodaivaLLalae

"varavaeNtum niththam tharavaeN tumvaram
paraprumma paramaadhmaa Ganaprema paramapurushaa
dharma saaSthaa sabhari vaaSaa
tharaNi potRRum hariha rasudhaa"
(Meiyappaa)

3.
makara dhiiba kaRpuura jothiyae
Sathguru naadhaa kaliyuga Devaa

"varavaeNtum niththam tharavaeN tumvaram
paraprumma paramaadhmaa Ganaprema paramapurushaa
dharma saaSthaa sabhari vaaSaa
tharaNi potRRum hariha rasudhaa"
(Meiyappaa)