Song - Mangalam Kriti of Guruvaayurappan in Madhyamaavathy Ragam(Kulavilakkea)

Modified: 2023/07/26 07:43 by ganam - Categorized as: Concert, Media, Song
Ragam Madhyamaavathy
Talam Adi
Composer GanasaraswathyPallavi

kulaviLakkae koakula KrishNaa Mukunthaa
Guruvaayuu rappaa JeyaJeya mangaLam ||
(KulaviLakkae)

Anupallavi

kuRaiyillaa vaazvutharum vaeNuGana loalaa
koavarththana kiritharaa subhajeya SritharaaSaahithya chittaaSwaram

p s n S n p m M r m p N n |
Maa . dha vaa kae sa vaa mu ra Li KrishNaa |

p r s n p s n p | m r m p nn r s ||
ma thu suu tha naa Go . paa | laa soa pa nam soa pa nam ||
(Kula ViLakkae)


CharaNam

RukmiNi Ananthaa Goapiyar raSihaa-sangu
chakra Janaarththanaa Vaasu Devaa
Om Namoa NarayaNaa Sri.Lakshmi Naathaa
Ongaara rupaa iNaiyati vanthanam

Saahithya chittaaSwaram ||
(KulaviLakkae)