Song - Folk Song Kummi Paattu of 3 Devis in Ragamaalika(Vinayagan ThiruvaruLaal)

Modified: 2019/11/10 05:33 by ganam - Categorized as: Concert, Media, Song
Ragam Ragamaalika
Talam Tisra Eka
Composer Ganasaraswathy
Pallavi

Ragam : Kalyaani

Vinayagan thiruvaruLaal alaikalai malaimagaLudan
AdiPaadi kummiyatikka ennathavam cheithoam-ammaa ||
(Vinayagan)

Charanam

1. Ragam : Kalyaani.

Vinoadha arpudha SaamaGana rasihae-muththu
maalai asaiya kaivaLai kulunga
kaalchilampu konja punnakai malara
Anandha thaaNta van-pukaz paadi

"JeyaJeya HaraHara OmNama Shivaaya
JeyaJeya HaraHara ShivaShiva Shankara
JeyaJeya HaraHara Shankara MahaDeva
JeyaJeya HaraHara Gowri Shankara-ena" ||
(vinaayagan)

Charanam 2

Ragam : Gowlai

Purnachandhra vadhana srungaara Mohini
maekalai asaiya kuntalam aada
kuru nakai chinthi munnum pinnum
kunthal neLiya HariGanam nidhampaadi

"HariHari Govindha Sathya NarayaNa
HariHari Govindha achchudhaa kaesavaa
HariHari Govindha PaaNturanga vittala
HariHari Govindha mukuntha muraari-ena" ||
(Vinayagan)

Charanam 3

Ragam : KeervaaNi

Ambhihae Sangeetha rasihae-Saras wathi-pattu
putavai sarasarakka otyaanam paLaPaLakka
neRRi thavazum kuzalkonji viLaiyaada
natanam Adi Ganam paadi

“SukuNa Manohari JeyaJeya Eswari
Sakalakalaa vaani JeyaJeya Eswari
Sathguru Sri.Devi JeyaJeya Eswari
Sathya loakavaasi JeyaJeya ena-paadi" ||
(Vinayagan)