Song - Kriti of Lord Venkateeswara in Chakravaagam (Venkata Naadhaa)

Modified: 2017/08/30 06:35 by ganam - Categorized as: Concert, Song

Ragam Chakravaagam
Talam Adi
Composer GanasaraswathyPallavi.
Venkata Naadhaa Srini vaasaa – Thiru
ULamErangi aruLvaai Sri.Padhma Naabhaa || ( Venkata Naadhaa)

Anupallavi.
AnggamKuLira Govidha Govidha yendRuCholli
Padhamalar Saevikkum adiyenYenai KaNParum

Saahithya Chittaswaram.

Maayavaa MaadhaVaa Achchudhaa Kesavaa
SyaamaLa Sundharaa Sangu Chakradharaa
Lakshmi KudiKoL Srunggaara Maeniyaa
VaikuNda Jothiye Dhayeipuri JeyaHari ||
(Venkata Naadhaa)

Charanam.

Yengum niRaindha VisaRupa ParamPoruLe
YengaL kuRaiYaavum ThudaiththaruLum Parandhaamaa
YengaL KulaThilaka NithyaPara Maanandhaa
HariGana Prema Alamelu MaNaaLaa

Saahithyaa Chittaaswaram || (Venkata Naadhaa)