Song - Kriti of Lord Muruga in Amirthavarshini Ragam(Varam OndRu Thaa Kandha)

Modified: 2023/07/26 07:30 by ganam - Categorized as: Concert, Media, Song
Ragam Amirthavarshini
Talam Adi
Composer Ganasaraswathy
Pallavi

Varam ondRuthaa Kandhaa Kaarththikaeyaa
ARumugaa kugaa shaNmugaa piRavaa ||
(Varam ondRu thaa)

Anupallavi

HaroaHaraa enamuzankum bhaktharjana poashagaa
HaroaHaraaHaroaHaraa enamuzankum bhaktharjana poshagaa
Haranpriya SriKumaraa swaami naathaa

Saahithya Chittaasvaram

Vaelvael Murugaa VeRRivael Murugaa
SuraSam haara sakthivael Murugaa
njaanavael Murugaa kaavativael Murugaa
Chenthuurvael Murugaa Ganapraema Murugaa ||
(Varam onRu thaa)

Charanam

Chikkal-singaa ra-vaelaa saevaRkodi mayilvaahanaa
VakrathuNta vinayagan anukraga vaLLi naayakaa
Ambhuli vathana dheivaanai maNaaLaa
OampraNava NaathaSwaruupa sampuurNa njaanapaNdithaa

Saahithya Chittaaswaram ||
(Varam ondRu thaa)