Song - Kriti of Lord Ganesha in VaraaLi Ragam(PaasamendRu Chollavaa)

Modified: 2023/07/26 07:23 by ganam - Categorized as: Concert, Media, Song
Ragam VaraaLi
Talam Adi
Composer GanasaraswathyPallavi

PaasamenRu chollavaa moagamenRu chollavaa
esanae vinayaka-un malaradi ninaiththathu ||
(PaasamenRu chollavaa)

Anupallavi

Aasaan niiyenRu cheppiyea naaLum
dhaaSanaaki piththanaaki thuthiththa-yen manathai ||
(PaasamenRu chollavaa)

CharaNam

Pattap pakalil naaLum niivanthu
vatta mukaththaik kaattich chenRaai-kaLi
Aattam aadi Ganam-pala paadi
Naattam koNta adiyean-yen manathai ||
(PaasamenRu chollavaa)