Song - Shekthra Kriti of ShivaShakthi (Sarvamum Aanandhamayam)

Modified: 2024/02/08 07:13 by ganam - Categorized as: Concert, Song

Ragam Specify Raga Name
Talam Specify Talam
Composer Ganasaraswathy


Pallavi

Sarvamum aanandhamayam sadhaaunai ninainthuruga
OmNamo Parvathipathae HaraHara Mahaadhevaa ||
(Sarvamum aanandhamayam)

Anupallavi

SaarndhuUnai charaNpugundhaen thaaraNipugaz SadhaaShivaa-yen
vinaithiirththu karamkodukkum Parvathakumaari maNaaLaa ||
(Sarvamum aananthamayam)

charaNam 1

Abiraami aanandhanae Amirdha kadaesvaraa
thanjampuguntha adiyaenprema Bhruhannaayaki Prahathiisvaraa
sanjalamthudai ANNaamalaivaasa UNNaamulaiAN Naamalaiyaarae
anjael-yena karamniittumAki laaNdaesvari Jambukaesvaraa ||
(Sarvamum aanandhamayyam)

charaNam 2

ThirumaNanjcheri kudikoLKoki laambigheprema Sundharesaa
aruLKaasi Visvanaadhaa Visaalaakshkshi praaNanaadhaa
Kamakshkshi hrudhayanaadha Ekaam paraesvaraa
Aarokyanala rakshkshagaa Thailaambighe Vaidhiisvaraa ||
(Sarvamum Aananthamayam)

charaNam 3

pradhosapara maanandhaa SamaGana naadhalolaa
HaraHaranaama rusimiguThillai Sivagami Nataraja
bakthinaRu maNamkamazMadhurai Meenaakshkshi Chokkanaadhaa
Bhuloga kayilaiMayilai KaRpagaambighe kapaaliiswaraa ||
(Sarvamum aanandhamayam)

(Places of the Temple :
CharaNam 1 : Thirukadaiyur, Thanjai, ANNaamalai & Thiruvaanaikkaa.
CharaNam 2 : ThirumaNanjcheri, Kaasi, Kaanji & MayilaaduthuRai-PuLLirukkuvelur.
CharaNam 3 : Thillai, Madhurai, Mayilai.)