Song - Kriti Of Lord Venkateeswara at Malibu, in Todi(KaNNaara UnaikKaNdaen)

Modified: 2024/01/02 06:52 by ganam - Categorized as: Concert, Media, Song

Ragam Deva Gaandhaari
Talam Adi
Composer Ganasaraswathy

Pallavi

kaNNaara unaikkaNdaen Alamelu maNavaaLaa
kaliyuga Deivamae Malibu vaasaa ||
(kaNNaara unaikkaNdaen)

Anupallavi

vaamana avathaaraa viSva ruupaa-para
maananthaa sarvajiiva naathaa Venkateesaa-para
maananthaa sarvajiiva naathaa LakshmiPriyaa


ChittaaSvaram

N , Dm - Gr - Sr - gmP | gmd – mdn - dn | srsn - dnS ||

nN - Dm - Gr - Sr - gmP | gmd – mdn - dn | srsn – dnS ||

nnn – ddm - Gr - ssr – gmP | gmd – mdn - dn | srsn – dnS ||

gR - rN - nD - dm - gmdn | srS ndpm - dp | mgr - Srgm || pd =
(kaNNaara unaikkaNdaen)

CharaNam

YezhuSwara padiyaeRi Govindha Govindha
yenappaadi meichilirththaen Alamelu PraaNanaadhaa
eNaiyadi thuNaiyendru charaNa daindhaen-yen
kulaviLakkae Parandhaamaa Suprabhdha GanaPriyaa ||
(kaNNaara unaikkaNdaen)