Song - Kriti Of Lord Krishna in Kalyani(Adam Cheiya)

Modified: 2021/12/09 04:28 by ganam - Categorized as: Concert, Media, Song


Ragam Kalyani
Talam Adi
Composer Ganasaraswathy


Pallavi

Adamcheiya edhusamayamalla yennarugu vaaKaNNaa
vidaapidiyena paRRineen kamalachevvadi enRum ||
(AdamCheiya)

Anupallavi

KaRkaNdupol enikkum thiru naamam thuthiththeen
kaaRchilambu puuttiyee Ganamisaith thaadineen

Chittaaswaram

D , N s - n d p M- d p m g r |N , R , G | ; , m g r s n ||
D , N s - n d p M- tha ki tathi mi | nam,thom ,tha | ; , m g r s n ||

R ; ; ; ; m g r s n | S ; ; ; | ; , g m p d n ||
R ; ; ; ; tha thin ki Na thom | thaam . . .| ; , g m p d n ||

n n n s - d d d n - p p p d - m m m p| Md-Mp-G| , MD N R ||
n n n s - d d d n -tha ri ki ta-thakajaNu| Md-Mp-G| .JaNu thi mi ||

g R - r N-n D-d M-gmdn | s r s - p d p -s r | s - S R G m || p d =
g R - r N-n D-d M-gmdn | thakita- thimitha-jaNu| tha- S R G m || p d =
(Adamcheiya)

CharaNam

Baabam yenai vittagala vazhitheedi alaindhu
subhamtharum Harinaamam paaraayaNam cheitheen
Dheebachchudar oLiyil unnuru kaNdanaan
thaabammigak koNdeen KrishNaa manamirangu

ChittaaSwaram ||
(Adamcheiya)