Song - Kriti Of Lord Ganesha in Shankaraanthanapriya(Sarvavalla Naayakaa)

Modified: 2023/07/26 07:22 by ganam - Categorized as: Concert, Media, Song
Ragam Shankaraanthanapriya
Talam Adi
Composer GanasaraswathyPallavi

Sarvavalla naayakaa charanatainthaen unnai naan
Shakthi Umai Baalakaa Vinaayakaa kaakkavaa ||
(Sarvavalla)

Charanam 1

Erukkampul maalaichuutti naalum thozuthaen
Aezu swarangalil paamaalai chuuttinaen
Enniya ennamellaam naalum iitaera
Ezunthu vaa-oati vaa-kaak ka-vaa ||
(Sarvavalla)

Charanam 2

Thumpikkai naayakaa gaanap priyoanae
Thuuya nal lazakan Muruganin sotharaa
Thuukkiya karaththinaal vaazththukaL kuuRita
Thuuyoanae arukil vaaVi naayakaa ||
(Sarvavalla)