Song - Kriti of Lord Ganesha in Hemaavathy Ragam(Parama DhayaLa)

Modified: 2023/07/26 07:12 by ganam - Categorized as: Concert, Media, Song
Ragam Hemaavathy
Talam Adi
Composer Ganasaraswathy

Pallavi

Parama DhayaaLa karuNaa murththiyae
manamirangi aruLvaai Gajamuga Vignaraajaa
(Parama DhayaaLa)

Anupallavi

Yerukkampul maalaithavaz kanakathiru maeniyaa
Sangeetha bhojana Anandha narththanaa

Solkattu Chittaaswaram

Sangeetha bhojana | M , P d P | , d n p d n S ||

grs - rsn - snd - ndp - mpdn | sN dpm dp | , mgr gmpd ||

Sangeetha bhojana | Anandha | narththanaa ||

thaththeem thatheem theem tha | thajanu thimitha naathru | thaanithom thonthru thaanithom ||

thruthruthom thruthruthom thathingiNathom |Anandha | narththanaa ||
(Parama DhayaaLa)

CharaNam

Pothumpothum yenramanam yenakkillai Iyyaa
paeraasaimigak koNdaennin aruLchelvam nithamvaeNdi
piththanaagi paeyanaagi thirunaamam SmaraNamcheitdhaen
thiinanenru odhukkaadhae NaadhaGana Lolaa

Solkattu Chittaaswaram ||
(Parama DhayaaLa)