Song - Kavadi Sindhu of Lord Muruga in Chenjuriti (Bhakthar Ullam)

Modified: 2017/10/10 05:30 by ganam - Categorized as: Concert, Song
Ragam Chenjuriti
Talam Adi
Composer Ganasaraswathy1.

Bhakthar uLLam urukkidum ShivaShakthi PiLLaiyavan
Murugaa ShaNmugaa Kandhaa Kumaraa
yenumpala naamam koNdavan Murugan
yenumpala naamam koNdavan aNNan

Veazhavan thuthikkai muzhamit taLanthu
Punnakai Puuththa kuRumpu piLLaiyavan
Veazhavan aruLaal VaLLikaram paRRiya siilan
yenkaL uLLam koLLaikoNda Chelvan - Murugan
yenkaL uLLam koLLaikoNda Chelvan.

2.

VeadhaNaayakanai chiRaippaduththi PraNava thirumanthram
Chokkanuk kothiya GnaanaPandidha piLLaiyavan
Kayilaiyil OdiviLaiyaadum piLLai Murugan
Kayilaiyil OdiviLaiyaadum piLLai avan

ShakthiVeal karamkoNdu visva ruupamkoNdu
Suuranai vadhaiththa thiirappiLLai avan
alaikaL muzhangum Thiruchenthuur vaazhKumaran
KaruNai miguaruL Chelvan Murugan
KaruNai miguaruL Chelvan

3.

Panniirum VeNNiiRum maNakkum maeniyanai
sannathi chenRu tharisanam cheithaal
Adharavu thanthuy emmaik kaappaan - Murugan
Adharavu thanthu yemmaik kaappaan - avan

Veazhavan thaththuva poruLai uNaraadhu
Maampazham kittaadhu chiiRRamkoNda piLLaiyavan
Pazhani amarndha ANdikkoala Kumaranaip Panjaamrudha
abishaegam cheidhu saanthi thanthoam - Panjaamrudha
abishaegam cheidhu saanthi thanthoam

4.

VealVeal Murugaa VeRRiVeal Murugaa
HaroaHaraa Murugaa Haroaharaa Murugaa
yendrucholli Kaavadithuukkum BhaktharGaana Rasigan
Murugan Bakthar Gaana Rasigan - avan

Madhimugam kaNdu abhimaanam koNdu
chiiraatti Paaraatti SaravaNaa yendruchonnaal
Asithanthu mukthi aadhaayam tharuvaan
yenkaL ThiruBhaakya aruLkodai vaLLal-Murugan
yenkaL ThiruBhaakya aruLkodai vaLLal.