Song - Divya Naama Kriti Of Lord Muruga in VaraaLi (KaaththaruL Kandhaa)

Modified: 2022/02/10 04:35 by ganam - Categorized as: Concert, Media, Song

Ragam VaraaLi
Talam Adi
Composer Ganasaraswathy


Pallavi

KaaththaruL Kandhaa VaLLi Kaanthaa ||(KaaththaruL Kandhaa)

CharaNam

1. Chiththam erangiyendrum-yenai ||(KaaththaruL Kandhaa)

2. ShakthiVadi Velaa-yenai ||(KaaththaruL Kandhaa)

3. Kadhirkaama GnaanaBaalaa-yenai ||(KaaththaruL Kandhaa)

4. KaruNaamrutha Kaarththikaeyaa-yenai ||(KaaththaruL Kandhaa)

5. Kunjari maNaaLaa Subra maNyaa
Panjaamrutha Ananthaa Kaavadi priyaa-yenai ||(KaaththaruL Kandhaa)

6. Sanjalam thudaikkum aRupadaivaaz Muruga-unai
thanjam pugunthaen SaravaNa Baalaa-yenai ||(KaaththaruL Kandhaa)

7. Thokaimayil vaahanaa kolaakala Kumaraa-yen
DhaNdapaaNi Deivamae Saevadi paNinthaen-yenai ||(KaaththaruL Kandhaa)

8. Haroharaa HaroharaaMurugaa Aalola GanaRasihaa
Haranpriya Swaminaadhaa Aanaimugan Sodharaa-yenai ||(KaaththaruL Kandhaa)