Song - Divya Naama Kriti Of Lord Krishna in Kaapi Ragam(Dhayeipuri Krishna)

Modified: 2023/07/26 06:45 by ganam - Categorized as: Concert, Media, Song
Ragam Kaapi
Talam Adi
Composer Ganasaraswathy

Pallavi

Dhayeipuri Krishnaa Devaki Nandhanaa ||

Charanam 1

Aayarkula Rakshagaa||
(Dhayeipuri Krishnaa)

Charanam 2

KayalVizhi RadhaPriyaa ||
(Dhayeipuri Krishnaa)

Charanam 3

MayilMakuda Muralidharaa ||
(Dhayeipuri Krishnaa)

Charanam 4

Meiyanee Punniyanee ||
(Dhayeipuri Krishnaa)

Charanam 5

Kaarmeega Vannaa Brindhaavana Vaasaa
Govarththana Giridharaa Paartha saaradhee ||
(Dhayeipuri Krishnaa)

Charanam 6

Yogiyee ThyaagiyeeUnai ThyaanamCheiya cheiyaArul
Yogam-pala kitti-yenai marandheen Iyanee ||
(Dhayeipuri Krishnaa)

Charanam 7

Vaiyagam pottrum Geethai upadheesaa
Vaikunta vaasaa Vaasu deevaa ||
(Dhayeipuri Krishnaa)

Charanam 8

Kaalinga Narththana VeenuGana Lolaa
Gopikaa HrudhayaVaasaa Kokula Mukunthaa ||
(Dhayeipuri Krishnaa)