Song - Bhajan of Hanuman in Thilang Ragam(Anjana Devi Nandhana)

Modified: 2023/01/18 07:43 by ganam - Categorized as: Concert, Song
Ragam Thilang
Talam Eka
Composer Ganasaraswathy
AnjanaDevi Nandhanaa jeyaveera Anjanaeyaa
ThanjamIyaa ThanjamIyaa RamaGana bhakthaa
Sri.Janaki naathan Raghukula thilakan
Sri.Rama chandhran hrudhaya aanandhaa

"Vaedha Saasthra dharmaruupaa vanthae
Seethaapathi Dhaasaa Anjanaeyaa vanthae"