Song - 3rd Pancharatna Kriti of Kamala Sidhdhi Vinayaka in HindhoLam Ragam(Aanantha Unjal - Unjal Song)

Modified: 2014/11/04 23:16 by ganam - Categorized as: Media, Song
Ragam HindhoLam
Talam Adi
Composer GanasaraswathyPallavi

Aanantha Unjal aaduga Vinayakaa
Aranpriya ShakthiBaalaa Ganapriyaa Lokanaadhaa ||
(Aanandha)

Anupallavi

Thaambhulam thariththumana unjal aatinitham
Thenralaai arulveesum amutha surapiyee ||
(Aanandha)

Charanam 1

Sannathi naativanthu santhana kaappuputti
Anbhumuththaa ramsutti paamaalai saarththineen ||
(Aanandha)

Charanam 2

Thannaruloli vadhanam kanthamena ezhukka
Pannisai pugazhpaadi adaikkalam pukundheen. ||
(Aanandha)

Charanam 3

Meigjaanam thantharulum thaththuva gjaaniyee
MadhuraSan geethasaagaraa Vikna raajaa ||
(Aanantha)

Charanam 4

Veelanpriya sodharaa vezhamugaa mothagapriyaa
Kulavilakkee Yekathanthaa Sidhdhi Vinayaka||
(Aanantha)