Song - Varnam , Thana Varnam of Murugaa (Maal Marugaa)

Modified: 2016/02/28 07:00 by ganam - Categorized as: Concert, Media, Song
Ragam Aabhohi
Talam Adi
Composer Ganasaraswathy
Pallavi

MaalMarugaa Gugaa Ninnadi Charanam
Aaloola GanaRasihaa Valli Manaalaa.

Anupallavi

PaalKaavadi Aanandhaa Kandhaa Murugaa
Parameeswaran Baalaa PadhaMalar KathiIyaa.

Charanam

MurugaaManam Urugaadhaa Shakthi vadiVeelaa.