Song - Ashtapathi on Ramayana in Ragamaalika(Raghu Ramaa)

Modified: 2014/11/04 22:11 by ganam - Categorized as: Concert, Media, Song
Ragam Ragamaalika
Talam Adi
Composer GanasaraswathyPallavi - Ragam : Hamsadhwani

RaghuRamaa JeyaRamaa Janaki Ramanaa
Raghukula Thilakaa padha-malar Charanam
“Raghavaa Anjaneeyan Aanandhaa
Kosalai thanayaa Gana Priyaa ”||
(RaghuRamaa)

Charanam -1 & 2

1.Agam-kulira Rama-naadha oli-keettu ulam-karainthu
Akalyeik karuliya thiruvadi charan-pukuntheen ||

2.Yeeka thaaraa Vaidheehi naadhaa
Kughan-pri ya-Dasa ratha-ku maaraa ||

Chittaswaram

pP - pnpgr - gG - pgrsn | srg - rgp - gp | n - pnS - rsn ||
nR - gR - nP - gR - sRg | r G p - g P n | s n p g - r g p n ||

(RaghuRamaa)

Charanam - 3,4,5 - Ragam : Chakravaagam

3.Kaikeeyi annai-thandha varam-erandu peeni-kaaththa
Kodhanta Ramaa Sathya-kuna seelaa ||

4.Paadhukai siram-thaanki Ayothyei paripaaliththa
Bharathan sodharaa Dharma Avathaaraa ||

5.Atiyaal Sabhari-thantha katiththa-pazham thinra
Nediyonee adimudi kandu charanadaintheen ||

Chittaswaram

mM - ndpmg - gG - mgrsn | sSr - gmpd | S r - Gmpd ||
dD - Pp - Mm - Gg - rgmp | dns P , mp | d M - gmpdn ||

(back to Hamsadhwani Chittaswaram)
(RaghuRamaa)

Charanam - 6,7,8 - Ragam : Hindholam

6.Sukrivanuk karula Vaaliyei vadham-cheitha
Sundara RaghuRamaa Raavana samhaaraa ||

7.Pattaa bhisheka Kalyaana Ramaa-nin
Kataaksham veendi adi-panindheen krubaipuri ||

8.LavaKusa Ramayana Gana rasihaa
Loka rakshagaa Laavanya Ramaa ||

Chittaswaram

S , ndm -D mgs - S ndn | S ; ; S | ; , s g m d n ||
sgns dnmd - mndn mdmg | S s - S s D | s G - sgmdn ||

(back to Chakravaagam Chittaswaram & Hamsadhwani Chittaswaram)
(RaghuRamaa).