Song - Nindhaasthudhi of Lord Rama (Ethu Sariyoo)

Modified: 2023/07/28 06:39 by ganam - Categorized as: Concert, Media, Song
Ragam Ragamalika
Talam Adi
Composer Ganasaraswathy
Pallavi - Ragam : Purvikalyaani

Ethu-sariyoo muraiyoo Janaki Ramanaa
Ekshavaagu Thilakaa Naaradha GanaRasihaa ||
(Ethu Sariyoo)

AnuPallavi

Hanuman ulam-vaazh Dasaratha Kumaaraa
Janaki PraanaNaadhaa Kodhanta Ramaa ||
(Ethu Sariyoo)

Charanam - 1

Yechchil pazham-thantha Sabharikku-ma namiranginaayoo
Agalyaei saabham-nekka thiruvulam kaninthaayoo
Unnaiyee ninainthurugi udal-melindha Seethaikku
Akni praveesa dhandanaiyoo chol-ramaa

Chittaswaram

D P m g r S , d s r g m P | , S r g m p d | pS s- ndpm ||
dds -ddr -dd -gg –rsndpm | d s n d p m d p | mgrs-d S r || gm =

(Ethu Sariyoo)

Charanam - 2 - Ragam : Vasantha

Gajeenthranai rakshiththa Vaidheehi Naayakaa
Sukreevanai kaaththa Suryavamsa Thilakaa
Yaar-peechchaik keettaayoo Sri.Rama chanthraa
Naattaivit tee-thuraththinaa yoo-LavaKucha Seethaiyei

Chittaswaram

nns - NDm - ggm - GRs | ns-mg-mn-dm | gmdn- D D ||
sgr-nrs-dsn -mnd- gmdn | s S – ndm – gg | , mdn – sgrs ||

(back to Purvikalyani Chittaaswaram)
(Ethu Sariyoo)

Charanam - 3 - Ragam : Subhapanturaali

Yen-pujai narumalar-ne JeyaSri. Raghurama
Yen-paarvai yin-oli-ne Raghu-vamsa Thilakaa-yena
Thannaiyee arppaniththu unnai charanadaintha
Annaiyidam abhimaanam ellaiyoo Raghavaa

Chittaswaram

D , M , G , R S n d n | S , R , G | M , d n d P ||
ppdp-mpdp-gmdp-rgmp | G G r s n d | P m G R s ||

(back to Vasatha & Purvikalyani Chittaaswaram)
(Ethu Sariyoo)

Charanam - 4 - Ragam : Chakravaagam

Pakaivan-tham biVibhishana nukku-aruliya krupaaharaa
Kunamillaa Kuuniyei manniththa Karunaaharaa
Unnaith-that tik-keetka yaarumillai yoo-Rama
Enna-kuttram kandaai annaiyei Ne-thantikka

Chittaaswaram

N - dMg - pmG - R - grs | dns - dnr - dn | S , r g m G ||
ggMm - rgMm - Sr - Gm | P d - N s d n | pd-mp-mgrs ||

(back to Subhapanturaali, Vasantha & Purvikalyani Chittaaswaram)
(Ethu Sariyoo)