Song - Kriti of Lord Muruga in KiirvaaNi (Thudhu Cheluvaai Vela)

Modified: 2017/11/12 06:47 by ganam - Categorized as: Concert, Song


Ragam KiirvaaNi
Talam Adi
Composer Ganasaraswathy
Pallavi

Thuudhu selluvaai Veelaa Vinaayakanidam
Thaamadham yeenenRu keLaiyaa Murugaiyaa ||
(Thuudhu)

Anupallavi

Adhattik ketkum urimai unakkuNdu
Unpaechchaik ketkumkanivu avanukku UNdu

Saahithya ChittaaSwaram

Appanukku Appanappaa Swaami Naadhanappaa
Kaarththigai Baalanappaa ShakthVadi veelanappaa
VaLLi Kaanthanappa aRupadai Naadhanappaa
Appappaa Murugappaa Kandhappaa Kumarappaa ||
(Thuudhu)

CharaNam
Nimmadhitharum vaLLalappaa SaamaGana mohanappaa
UmaPadhi cholketkum chelvanappaa UnaNNaN
VaLLikaram patRRi aanandhamaai Niivaazha
aLLiaLLi aruLthandha yaanaimuga Deivanappaa

Saahithya ChittaaSwaram ||
(Thuudhu)