Song - Planet Kriti Of Saneeswara (Saturn) in Hamsanaadham Ragam "Eswaraa Kshemam Veendi"

Modified: 2020/12/25 06:36 by ganam - Categorized as: Concert, Media, Song
Ragam Hamsanaadham
Talam Adi - Thisra Nadai
Composer Ganasaraswathy





Pallavi

Eswaraa kshemam-veendi charanakamalam panindheen
Saneeswaraa subhapalan ne-thara krubhaipuri ||
(Eswaraa)

AnuPallavi

Nesan-yenak karulum nelamalar priyaa-ne
Vasthra nelarathna kaakkai vaaghanaa.

Saahithya Chittaaswaram

Sakala dhairya Surya Baalaa
Makara Kumbha raasi Devaa
Soka nivaarana Yaman sodhara-Kaar
Meka varna El-aakaara priyaa ||
(Eswaraa)

Charanam

Karunaam rutha-saa garaa-nith tham-nin
Arul-veendi nallennai deepameettri valam-vandheen-yen
Paapankal thudaiththu abhishta palankal-thara
Paadhaaram charan-pugundheen adiyeen-naan Ganapriyaa

Saahithya Chittaaswaram
(Eswaraa)