Song - Kriti of Lord Muruga in Sekarachandrikaa Ragam(Kandhaa SingaaraVeelaa)

Modified: 2013/07/21 15:03 by ganam - Categorized as: Concert, Media, Song
Ragam Sekarachandrikaa
Talam Adi
Composer Ganasaraswathy

Pallavi

Kandhaa SingaaraVeelaa padha-malar Charanam-Yeka
Thantha Aanandhaa GowriNaayakan priyaa ||
(Kandhaa)

AnuPallavi

Sundhara mugam-kandeen MurugaaMurugaa
yendrazhaitheen-mana
Shaanthi nidham-thanthu yenai-rakshippaai Kumaraa

Chittaswaram

N,D m G , r s n d n s r | S , m g r s n | s R , G m d ||
N,D m jam ja nu tha tha ka thi mi| thaam m g r s n | tha thin. ki na thom ||

TisraNadai. ChathusraNadai.

g r G, rsn- n d N, ndm | S R G – M D N |s n d M g r s ||
g r G, rsn-thru thru theem ndm |tha kit a - thi mi tha | s n d M g r s ||

(Kandhaa)

Charanam

Appanuk kappanee Swaminaadhaa Pazhani
Appanee Panchamrudha priya-Subra manyaa
Maan-magal Valli-paadum Aalola Gana-rasihaa
Yen-kankanda Deivam-ne kannirangu Saravanaa

Chittaswaram

N,D m G , r s n d n s r | S , m g r s n | s R , G m d ||
N,D m jam ja nu tha tha ka thi mi| thaam m g r s n | tha thin. ki na thom ||

TisraNadai. ChathusraNadai.

g r G, rsn- n d N, ndm | S R G – M D N |s n d M g r s ||
g r G, rsn-thru thru theem ndm |tha kit a - thi mi tha | s n d M g r s ||

(Kandhaa)