Song - Ashtapathi Of Malibu Venkateeswara in Sindhubhairavi Ragam(SriLakshmi Kanthaa)

Modified: 2023/07/26 06:27 by ganam - Categorized as: Concert, Media, Song
Ragam Sindhubhairavi
Talam Chathusra Eka
Composer Ganasaraswathy

1.
Sri Lakshmi Kanthaa Sriman Narayanaa
Sridharaa Keesavaa Maadhavaa NamoNamo
“Naaradha Naadha Gana Rasighaa
Arangaa Paandu Rangaa Mugunthaa ”
(Sri.Lakshmi Kaanthaa)

2.
Srini vaasaa Malibu Naadhaa
SriPadma naabhaa NamoNamo Narayanaa
“Naaradha Naadha Gana Rasighaa
Arangaa Paandu Rangaa Mugundhaa ”
(Sri.Lakshmi Kaanthaa)

3.
Sheshasaila Naadhaa Vaikunta Vaasaa
Sundhara Ramanaa NamoNamo Narayanaa
“Naaradha Naadha Gana Rasighaa
Arangaa Paandu Rangaa Mugundhaa ”
(Sri.Lakshmi Kaanthaa)

4.
NelaMeega varna sringaara Lolaa
Nithyaa nandhaa NamoNamo Narayanaa
“Naaradha Naadha Gana Rasighaa
Arangaa Paandu Rangaa Mugundhaa ”
(Sri.Lakshmi Kaanthaa)

5.
Parama Purushaa DasaAva dhaaraa
Paatr-kadal vaasaa NamoNamo Narayanaa
“Naaradha Naadha Gana Rasighaa
Arangaa Paandu Rangaa Mugunthaa ”
(Sri.Lakshmi Kaanthaa)

6.
RaguVamsa Thilakaa Janaki Ramanaa
Suguna manoharaa NamoNamo Narayanaa
“Naaradha Naadha Gana Rasighaa
Arangaa Paandu Rangaa Mugunthaa ”
(Sri.LakshmiKaanthaa)

7.
Pragalaatha rakshagaa Narasimha avathaaraa
Brundhaavana Giridharaa NamoNamo Narayanaa
“Naaradha Naadha Gana Rasighaa
Arangaa Paandu Rangaa Mugunthaa”
(Sri.Lakshmi Kaanthaa)

8.
Aanandha amirtha visva rupaa
Anantha sayanaa NamoNamo Narayanaa
“Naaradha Naadha Gana Rasighaa
Arangaa Paandu Rangaa Mukunthaa”
(Sri.Lakshmi Kaanthaa)