Song - Planet Kriti of Surya Bhagavaan(Sun) in Dharmaavadhi Ragam "Sarva Loka Kshema Sanchara"


Ragam Dharmaavathi
Talam Adi
Composer Ganasaraswathy

Pallavi
Sarva loka kshema Sanjchaaraa
SowBhakya Swarupaa Suryamurththi NamaSthe || (Sarva)

Anupallavi
Paarpugazh KarNan Sarvaanan dhaa-Thiru
Mangalangudi SarveeSvaran anukraga paranjothiye

Saahithya ChittaaSwaram
Chen-thaamarai karam-yendhum maaNikka maalaadharaa
Chen-niRa vaSthra Sapthapari vaahanaa
Chen-thaLir maeniyaa SimharaaSi adhipathiye
Sundharaa nithya tharisana BhaSkaraa || (Sarva)

CharaNam 1.
AduthuRai Suriyanaar kovil-Sthala vaaSaa
Godhumai thaanya-prema Navakraga mudhalvaa
SwarNa kathirone MagheSwaran-Ravi lochanaa-naalu
VedhangaL potRRum ChaayaaDevi Mohanaa
Saahithya ChittaSwaram || (Sarva)

CharaNam 2.
Thidamaana palamum Arokya nalamum
Kalvi-Kalai vaLamum Yoga-palamum thantharuLa
Karam-kuuppi thozhudhu-nin paramapadham charaN-Pugunthen
Prasiththa Kaala-Chakraa Thinakaraa Prapaakaraa
Saahithya ChittaaSwaram || (Sarva)

CharaNam 3.
Adhithya Hrudhaya manthraGana raSihaa
Adhavaa unaippaNindhu yetRRinen neiviLakku
Chakkaraip pongalodu uLundhuvadai padaiththu
yennilai maRandhuSurya namaSkaaram cheithen
Saahithya chittaSwaram || (Sarva)