Song - Kriti of Lord Shiva in Todi Ragam(SilampaNindha Paadhaa)

Ragam Todi
Talam Adi
Composer Ganasaraswathy
Pallavi

SilampaNindha paadhaa Parvathi naadhaa
sirampaNin dhean-sadhaa thiruvaruL niithaa ||
(silampaNintha paadhaa)

Anupallavi

singaara Velan Ganesan pithaa
sakala uyirukkum aruLsurakkum maadhaa

Chittaaswaram

M , D N S r s n d n S | g R N D n | d N r s n d m ||

g m d d m d N r s n d n S | r S s n N d | n d m d m g r s ||
(silampaNindha paadhaa)

CharaNam

sangath thamizaayndha naataka kuuththaa
chataiyil suudiyadhu konRaippuun koththaa
aravam yenpumaalai unadhariya soththaa
aranea SamaGana piththaa vinodhaa

Chittaaswaram ||
(silampaNintha paadhaa)