Page History: Song - Kriti of Lord Narayana in Keeravaani Ragam(Lakshminarayana Vaikunta Vaasaa)

Compare Page Revisions« Older Revision - Back to Page History - Newer Revision »


Page Revision: 2011/03/21 15:58Ragam Keervaani
Talam Adi
Composer Ganasaraswathy
Sample Chitta swaram
. . .
g R - s n d p m - d P - m g r s n | , m g r s n d p | m g r - g m p d n ||