Page History: Song - Kriti Of Lord Ganesha in Shankaraanthanapriya(Sarvavalla Naayakaa)

Compare Page Revisions« Older Revision - Back to Page History - Newer Revision »


Page Revision: 2009/08/08 19:01


Ragam Shangaraanthanapriyaa
Talam Adi
Composer GanasaraswathyPallavi

Sarvavalla naayakaa charanatainthaen unnai naan
Shakthi Umai Baalakaa Vinaayakaa kaakkavaa ||
(Sarvavalla)

Charanam 1

Erukkampul maalaichuutti naalum thozuthaen
Aezu swarangalil paamaalai chuuttinaen
Enniya ennamellaam naalum iitaera
Ezunthu vaa-oati vaa-kaak ka-vaa ||
(Sarvavalla)

Charanam 2

Thumpikkai naayakaa gaanap priyoanae
Thuuya nal lazakan Muruganin sotharaa
Thuukkiya karaththinaal vaazththukaL kuuRita
Thuuyoanae arukil vaaVi naayakaa ||
(Sarvavalla)