Page History: Song - Kriti Of Lord Ganesha in Naattai Ragam, Kanta Chaappu Talam(Jeya Jeya Ganesha)

Compare Page Revisions« Older Revision - Back to Page History - Newer Revision »


Page Revision: 2010/12/03 23:22


Ragam Specify Raga Name
Talam Specify Talam
Composer Ganasaraswathy
Sample Chitta swaram
. . .
g R - s n d p m - d P - m g r s n | , m g r s n d p | m g r - g m p d n ||