Page History: Song - Varnam , Thana Varnam of Murugaa (Maal Marugaa)

Compare Page Revisions« Older Revision - Back to Page History - Current Revision


Page Revision: 2013/05/10 13:27


Ragam Aabhohi
Talam Adi
Composer Ganasaraswathy
Pallavi

MaalMarugaa Gugaa Ninnadi Charanam
Aaloola GanaRasihaa Valli Manaalaa.

Anupallavi

PaalKaavadi Aanandhaa Kandhaa Murugaa
Parameeswaran Baalaa PadhaMalar KathiIyaa.

Charanam

MurugaaManam Urugaadhaa Shakthi vadiVeelaa.