Page History: Song - Varnam , Thana Varnam of Murugaa (Maal Marugaa)

Compare Page Revisions« Older Revision - Back to Page History - Newer Revision »


Page Revision: 2011/03/04 18:14


Ragam Aabhohi
Talam Adi
Composer GanasaraswathyPallavi

MaalMarugaa Gugaa Ninnadi Charanam
Aaloola GanaRasihaa Valli Manaalaa.

Anupallavi

PaalKaavadi Aanandhaa Kandhaa Murugaa
Parameeswaran Baalaa PadhaMalar KathiIyaa.

Charanam

MurugaaManam Urugaadhaa Shakthi vadiVeelaa.