Page History: Song - Varnam , Thana Varnam of Murugaa (Maal Marugaa)

Compare Page Revisions« Older Revision - Back to Page History - Newer Revision »


Page Revision: 2009/08/08 15:23


Ragam Aabhohi
Talam Adi
Composer GanasaraswathyPallavi

MaalMarugaa Gugaa Ninnadi Charanam
Aaloola GanaRasihaa Valli Manaalaa.

Anupallavi

PaalKaavadi Aanandhaa Kandhaa Murugaa
Parameeswaran Baalaa PadhaMalar KathiIyaa.

Charanam

MurugaaManam Urugaadhaa Shakthi vadiVeelaa.
Sample Chitta swaram
. . .
g R - s n d p m - d P - m g r s n | , m g r s n d p | m g r - g m p d n ||