Song - Kriti of Lord Krishna in Todi Ragam(Maayavanea Krishna)

Modified: 2013/07/20 15:22 by ganam - Categorized as: Song
Ragam Todi
Talam Adi
Composer GanasaraswathyPallavi

Maayavane KrishNaa dhayai-nii purivaai
nayanthean ninnaruL thuuyavane radhapriya ||
(maayavane)

Anupallavi

saaradhiye bhaaradhiye peadhaiyen vazhikaattiye-nin
shaanthitharum malaradiyen saasuvadha soththu ||
(maayavane)

CharaNam 1

yennilai kaNtumaa aanandhakuzhal uuthukiRaai
uuNveaNtean poruLveaNtean ulakaasai thuRanthean
saevadiyil aasaimiga koNtaen kaNNaa-nin
jothiyil kalanthidum nalvaramadhai tharuvaayae ||
(maayavane)

CharaNam 2

Puuvulagu kaaththidanii dhasaavadhaaram yetuththaai
muuvulagu aLanthita viswaruupam yetuththaai
muppathupaa maalaithotuththu anpumaalai saarththinaen (KaNNaa)
bhuumikku paaram-naan aravaNaippaai Ganapriyaa ||
(maayavane)