Song - Vaa Vaa Vaa song in Shanmugapriya (Anbhu niRai ERaivaa)

Modified: 2024/06/19 20:38 by ganam - Categorized as: Concert, Media, Song

Ragam Shanmugapriya
Talam Adi
Composer Ganasaraswathy
Pallavi.

Anbhu niRai ERaivaa VaaVaaVaa
ArLperun Kadale NiiVaa VaaVaa ||


Anupallavi.

Enidhudan Kaaththida VaaVaa Vaa
Uvagaiudan azhaiththomea VaaVaa Vaa ||


Charanam.

YeLithil ThonRaa Thalai VaaVaaVaa
Yemmiidhu KaruNai Kondu VaaVaaVaa
OLiviisum Kadhironea VaaVaa Vaa
Oliyezhuppi Azhaiththome VaaVaa Vaa ||