Page History: Song - Divya Naama Kriti Of Lord Muruga in VaraaLi (KaaththaruL Kandhaa)

Compare Page Revisions« Older Revision - Back to Page History - Newer Revision »


Page Revision: 2022/01/14 07:40Ragam VaraaLi
Talam Adi
Composer Ganasaraswathy


Pallavi

KaaththaruL Kandhaa VaLLi Kaanthaa ||(KaaththaruL Kandhaa)

CharaNam

1. Chiththam erangiyendrum-yenai ||(KaaththaruL Kandhaa)

2. ShakthiVadi Velaa-yenai ||(KaaththaruL Kandhaa)

3. Kadhirkaama GnaanaBaalaa-yenai ||(KaaththaruL Kandhaa)

4. KaruNaamrutha Kaarththikaeyaa-yenai ||(KaaththaruL Kandhaa)

5. Kunjari maNaaLaa Subra maNyaa
Panjaamrutha Ananthaa Kaavadi priyaa-yenai ||(KaaththaruL Kandhaa)

6. Sanjalam thudaikkum aRupadaivaaz Muruga-unai
thanjam pugunthaen SaravaNa Baalaa-yenai ||(KaaththaruL Kandhaa)

7. Thokaimayil vaahanaa kolaakala Kumaraa-yen
DhaNdapaaNi Deivamae Saevadi paNinthaen-yenai ||(KaaththaruL Kandhaa)

8. Haroharaa HaroharaaMurugaa Aalola GanaRasihaa
Haranpriya Swaminaadhaa Aanaimugan Sodharaa-yenai ||(KaaththaruL Kandhaa)


Sample Chitta swaram
. . .
g R - s n d p m - d P - m g r s n | , m g r s n d p | m g r - g m p d n ||