Page History: Song - Bhajan of Hanuman in Thilang Ragam(Anjana Devi Nandhana)

Compare Page Revisions« Older Revision - Back to Page History - Current Revision


Page Revision: 2013/07/20 15:03


Ragam Thilang
Talam Eka
Composer Ganasaraswathy
AnjanaDevi Nandhanaa jeyaveera Anjanaeyaa
ThanjamIyaa ThanjamIyaa RamaGana bhakthaa
Sri.Janaki naathan Raghukula thilakan
Sri.Rama chandhran hrudhaya aanandhaa

"Vaedha Saasthra dharmaruupaa vanthae
Seethaapathi Dhaasaa Anjanaeyaa vanthae"