Page History: Song - Bhajan of Hanuman in Thilang Ragam(Anjana Devi Nandhana)

Compare Page Revisions« Older Revision - Back to Page History - Newer Revision »


Page Revision: 2013/07/13 15:02


Ragam Thilang
Talam Eka
Composer GanasaraswathyAnjanaDevi Nandhanaa jeyaveera Anjanaeyaa
ThanjamIyaa ThanjamIyaa RamaGana bhakthaa
Sri.Janaki naathan Raghukula thilakan
Sri.Rama chandhran hrudhaya aanandhaa

"Vaedha Saasthra dharmaruupaa vanthae
Seethaapathi Dhaasaa Anjanaeyaa vanthae"