Song - Mangalam Kriti of Srinivasa in Suriti Ragam(Sangeetha Naadha Prabho)

Modified: 2023/07/26 07:44 by ganam - Categorized as: Concert, Media, Song
Ragam Suriti
Talam Talam
Composer GanasaraswathyPallavi

Sangeetha naadhaprapoa SriVenkata RamaNaa
mangaLa swaruupaa nithyasubha mangaLam ||
(Sangeetha naadhaprapoa)

Anupallavi

Govintha Govintha Sridhara Madhavaa-dhasa
avathaara purushaa anantha pathmanaabhaa ||
(Sangeetha Naadhaprapoa)

charaNam

SriLashmi kaanthaa Alamelu maNaaLaa
Srichakra Srinivaasaa suprapaatha GanaraSihaa
anantha sayanaa aranga naathaa
akilaaNta kodi-naathaa ananthakodi namaSthea ||
(Sangeetha naathaprapoa)