Song - Kriti of Lord Krishna in Abheri Ragam(BaalaKrishnan Madhi Vadhana)

Modified: 2023/09/14 06:44 by ganam - Categorized as: Concert, Song
Ragam Abheri
Talam Adi
Composer GanasaraswathyPallavi

BaalaKrishNan madhivadhana azhagunaan kaNdaen
pasiyaedhu thaagamaedhu Devaki Kumaraa ||
(BaalaKrishNan)

CharaNam 1
niilakkadalmuzangum esaikettu thiru-uLam negizhndhaayo
alaipuraLum layamodu thiru-uLam layiththaayo
jamjamtha thimijamtha jamjamtha jathiyodu
jaljaljal chilampolikka Anandha kaLippodu
paampu chiramiidhu............ KrishNa
paampu chiramiidhu.............kaaLinga
paampu chiramiidhu kaalmaaRi Adiye
Brindhaavana GoparkaLaik kaaththitta GanaPriyan ||
(BaalaKrishNan)

CharaNam 2

bhaktharkaL viruppam niRaivaeRRum Parandhaamaa
chakrappadai thaangiya Dhaamodharaa abhayam
kanjan niiallan varamthan thaaLpavan
vanjagan niiallan-enai thaduththaat koLpavan
ThulaaBhaara prasiththaprema Guruvayurthavaz KaNNaa
Madhuraapuri Mannaa Dhuvaaragaapuri KaNNaa
ninRakoalam aruLtharum ThiruVenkata KaNNaa
Anandha paLLikoLLum SriRanga KaNNaa
(BaalaKrishNan)