Song - Vaa Vaa Vaa song of Lord Muruga in Ragamaalika (Arupadai ViiduVaazh)

Ragam Ragamaalikai
Talam Adi
Composer Ganasaraswathy
Ragam: Mohanam (Tamil Uyir Ezhuththu a,A,e,E)

aRupadai viiduvaazh KanthaaNii VaaVaaVaa
ARumugaa panniru kaiyaaNii VaaVaaVaa
egapara sugamtharum VelavaaNii VaaVaaVaa
Esanpriya Swaami naadhaaNii VaaVaaVaa

Ragam: HindhoLam (Tamil Uyir Ezhuththu u,U,ye,yE)

upaenthran Marugaa GuruparaaNii VaaVaaVaa
Umaiyaip paesavaiththa ShaNmugaaNii VaaVaaVaa
yemperumaanae chenthil KumaraNii VaaVaaVaa
yERumayil miithamarndha MurugaNii VaaVaaVaa

Ragam: Madhyamaavathi (Tamil Uyir Ezhuththu ai,o,O,av)

aingkaran Soatharaa SaravaNaaNii VaaVaaVaa
oLivadhana VaLLiGana lolaaNii VaaVaaVaa
OmMuruga VelMuruga KaavadipriyaaNii VaaVaaVaa
avvaipraema Gnaanap pazhamNii VaaVaaVaa