Song - Naamaavali Kriti of Lord Ganesha in Valachi Ragam(Maha Prabho)

Ragam Valachi
Talam Chathusra Jathi Eka
Composer Ganasaraswathy
1.

Mahaaprabho MahaaDevaDevaa KamalaSidhdhi Vinayaka
Guhacharavanan priyaa charanam charanam

"Dhina dhayaaLaa loka rakshkshakaa
Gana rasihaa charanam charanam" ||
(Mahaaprabho)

2.

Sahasra naama archchanaa aanandhaa
Moha swarupaa Shakthi premaanandhaa

"Dhina dhayaaLaa loka rakshkshakaa
Gana rasihaa charanam charanam" ||
(Mahaaprabho)

3.

Ehapara sugamtharum pangaya paadhaa
naagaa parana Shankaran baalaa

"Dhina dhayaaLaa loka rakshkshakaa
Gana rasihaa charanam charanam" ||
(Mahaaprabho)